Feico Logistic Geis
Česky English Deutsch

Certifikace

V roce 2004 jsme získali certifikát systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2009.
Pravidelně a úspěšně absolvujeme roční dozorový audit.
Velkou certifikační prověrkou procházíme 1x za 3 roky.
Poslední tzv. recertifikace byla provedena dne 3.9.2010 s prodloužením
certifikátu do 2.9.2013. 

 

V lednu 2011 nám bylo vydáno osvědčení Oprávněného hospodářského subjektu.
Osvědčení bylo vydáno Celním ředitelstvím v Českých Budějovicích na základě
prověření spolehlivosti firmy, znalosti celní problematiky, finanční
stability a funkčnosti vnitřních procesů.